Связаться с нами:
              4940, с. Баните, ул. ”Стефан Стамболов” 2
       

ФИЗИКО – ХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА

(По протокол № 45/ 91г. на Химическа лаборатория при НИКФР)

Обект: с. Баните – Смолянско, Пловдивска област.
Външен вид: бистра, безцветна, без мирис.
Температура: 42 градуса
рН: 7,35
Сух остатък при 105 градуса: 0,700г/л
Сух остатък при 180 градуса: 0,680г/л
В 1л. вода се съдържат:
АНИОНИ
Флуорид:
Хлорид:
Сулфат:
мг:
7.0
23.0
201.6
милимоли:
0.368
0.675
2.099
МВАЛ:
3.23
5.93
36.85
Карбонат: не се установи
Хидрокарбонат: 375.3 6.150 53.99

Хидросиликат: не се установи
Хидросулфид: не се установи
Нитрат: не се установи
Нитрит: не се установи
Хидрофосфат: не се установи
КАТИОНИ:
Амоний: не се установи
Натрий и калий:
Калций:
Магнезий:
Метасицилиева киселина:
Минерализиция:
227.6
27.8
1.3
88.4
952.9
9.896
0.694
0.053
1.132
21.067
86.88
12.19
0.93
 
 

В сравнение с анализа от 1984г. водата запазва непроменена основната си физико – химична характеристика.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА на минералната вода с. Баните (Лъджа), Смолянско
    Минералната вода от с. Баните, Смолянско се характеризира като слабоминерална, хипертермална, хидрокарбонатно – сулфатна, натриева, флуорна и силициева, с алкална реакция. Водата е с добра санитарно – химична характеристика.У нас се срещат и други води с подобна физико-химична характеристика, каквито са водите от Благоевградския и Велинградския водоносен басейн.
    Съобразно физико-химичната си характеристика, минералната вода е подходяща за външно, питейно, инхалационно и иригационно приложение при широк кръг от заболявания.
    I. Външно балнеолечение - може да се прилага при следните заболявания:
       1. Опорно – двигателен апарат: заболявания от дегенеративно, възпалително и травматично естество:
          А) Дегенеративни ставни заболявания: артрозна болест – генерализирана или с различна локализация на ставния апарат.
          Б) Възпалителни ставни заболявания: ревматоиден артрит, инфекартрити, болестта на Бехтерев (анкилозиращ спондилартрит) и др.
          В) Ортопедично – травматични заболявания: състояние след фрактури на костите; луксации; дисторзии; контузии; увреждане на меките тъкани; разкъсване на връзките на ставите; вродени състояния на опорно-двигателния апарат и състояние след операцията им. Усложнения след травматичните състояния – синдром на Зудек; болестта на Ти; контрактури на ставите и др.
          Г) Заболявания от пренапрежение на ставно – лигаментарния апарат и Вибрационна болест: тендинити, миозити, миотендовагинити,фибромиотизи, бурсити и др.
       2. Централна и периферна нервна система:
          А) Заболявания на централната нервна система от травматично – инфекциозно и токсично естество: остатъчни явления след преболедуване от менинго – миелорадикулити; епидемичен полиомиелит; енцефалит; арахноидит; травми на главния и гръбначния мозък и техните обвивки; интоксикации с олово, живак, въглероден диоксид и други токсични отрови на ЦНС. Детски церебрални парализи; атеросклероза на съдовете на главния мозък; преходно нарушение на мозъчното кръвообръщение; състояние след мозъчен инсулт и др.
          Б) Заболявания на периферната нервна система от инфекциозен, травматичен и токсичен произход: невралгити; ганглионити; неврити; радикулити; дискова болест; нефрофибромиозити; състояние след операции по повод на ламенектомии и др.; травми на периферни нерви; фантомни болки и др.
          В) Заболявания на вегетативната нервна система: симпатоганглионити; соларити; вегетативна полиневропатия; болестта на Рейно и др.
          Г) Функционални нервни заболявания – неврози и неврастении.
       3. Сърдечно – съдова система:
          А) Хипертонична болест I – II по СЗО
          Б) Хипотонична болест
          В) Исхемична болест на сърцето
          Г) Състояние след преболедуване от сърдечен инфаркт
          Д) Състояние след преболедуване от инфекциозен или алергичен миокардит – 10 м. след преболедуването
          Е) Сърдечни пороци, без изразени явления на стеноза на митралната и аортната клапи; без тежки ритъмни нарушения и недостатъчност на кръвообръщението до ст.1 по СЗО
          Ж) Остатъчни явления след преболедуване от тромбофлебит, не по-рано от 4-6 месеца след завършването на острия стадий.
          З) Облитериращ тромбангиит ( болестта на Бюргер) и облитерираща склероза на съдовете на крайниците без дистрофични процеси
       4. Пикочо – полова система:
          А) Заболявания на женската пикочо-полова система: колпити; ендоцервицити; ендометрити; параметрити; салпингоефарити; овариа на хипофункция; дисменорея; пруритус вулве; стерилитет
          Б) Заболявания на мъжката пикочо – полова система: простатит; везикулит; уретрит; епидидемит; олигоспермия; стерилитет и др.
       5. Ендокринно – обменната система:
          А) Затлъстяване
          Б) Подагра
          В) Диабет – лека и средно тежка форма
       6. Професионални заболявания:
          А) Вибрационна болест
          Б) Професионални интоксикации
    II. Питейно балнеолечение може да се прилага при следните заболявания:
       1. Стомашно – чревен тракт:
          А) Гастрит – хиперациден; язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника; езофагит.
          Б) Хронични възпалителни процеси на червата: дуоденит; ентерит; колит; ентероколит; функционални разтройства на стомаха и червата.
          В) Състояние след операция на хранопровода, стомаха и червата.
       2. Чернодробно – жлъчен апарат:
          А) Хронични възпалителни процеси на черния дроб и жлъчните пътища: хепатит; холангит; холецистит; холангиохолецистит; холангиохепатит и др. Б) Жлъчно – каменна болест.
          В) Хронични интоксикации на черния дроб от професионални, битови и др. причини.
          Г) Функционални заболявания на жлъчните пътища ( дискинезии).
          Д) Състояние след операции на чернодробно – жлъчния апарат.
       3. Задстомашна жлеза:
Хронични панкреатити от възпалително или токсично естество – от професионален или битов характер.
       4. Бъбречно – отделителна система:
          А) бъбречно – каменна болест с или без пиелонефрит.
          Б) Подагра и уратна диатеза, оксалурия, фосфатурия.
          В) Диабет – инсулинонезависим в лека и средно изразена степен.
       5. Професионални заболявания:
Интоксикации от фармацевтичната промишленост, с тежки и цветни метали; с радионуклеиди и др.
       6. Заболявания и състояния на организма, свързани с дефицит на флуор: остеопороза ( възрастова и след операции и имобилизации); забавена консолидация на костните фрагменти след фрактури и др.
    III. Инхалационно лечение може да се прилага при следните заболявания:
       1. Оториноларингологични заболявания:
подостри и хронични процеси от инфекциозно, токсично, химично, алергично, физично и смесено естество – ринити; фарингити; синуити; тонзилити; ларингити; трахеити.
       2. Белодробни заболявания:
хронични бронхити; хронични пневмонии; бронхиална астма; пневмосклероза; белодробен емфизем и др.
    IV. Иригационно балнеолечение – може да се прилага при следните заболявания и патологични състояния:
       1. Заболявания на устната кухина и носоглътката:
стоматити; гингивити; синуити; ринити и др. от възпалително, токсично или друго естество.
       2. Заболявания на дебелото черво:
колити; проктити и др.
       3. Заболявания на женската полова система:
вулвит; вулвовагинит; ендоцервицит и др.
Целесъобразно е в курорта да се лекуват следните заболявания:
       1. Професионални увреждания:
          А) с тежки цветни метали – олово, цинк, манган, живак и др.
          Б) с радионуклеиди.
          В) от химични, фармацевтични и др. токсични кокси.
       2. Хронични неспецифични белодробни заболявания: хронични бронхити и хронични пневмонии от токсично, възпалително или алергично естество; начални стадии на хронична белодробна недостатъчност; белодробен емфизем; белодробна астма и др.
       2.1.Заболявания на локомоторния апарат:
          А) Заболявания на опорно – двигателния апарат от дегенеративно естество.
          Б) Заболявания на периферната нервна система от възпалително, дегенеративно или травматично естество – артрити; контузии; следфрактурни състояния и др.

 

О нас

SPA пансион „Белое море” назван именем отеля, построенного в тридцатых годах прошлого века одним из основателей деревни Баните, тогда – Лъджа, нашим дедом Иваном Гавазовым.Здесь, в самом сердце Родопы, в 750 метрах выше морского уровня, Вы найдете то спокойствие и отдых, которыми нуждаетесь.Деревня Баните находится на левом береге реки Малая Арда. Вокруг него вековные леса.

Подробнее

Замечательности

Курорт Баните является тоже выходным пунктом для прогулки в красивых окресностях по течении реки , экскурсси в близкие местности: Дьявольский мост / 36 км./; Белые березы /32 км./; Гайдушкие поляны /30 км./ ; вершина Рожен и астрономическая обсерватория /15 км./; турбаза Преспа/5км./; местность Всадники; святилище Диониса на Перпериконе.

Подробнее